Kii­min­gin kirk­ko­her­ra jää virkavapaalle

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä jää elo­kuun alus­ta vir­ka­va­paal­le ja kir­joit­ta­maan Evan­ke­liu­mi­kir­jan psal­mien kom­men­taa­ria. – Aiem­min olen kir­joit­ta­nut kol­me Van­han tes­ta­men­tin luku­kap­pa­lei­den kom­men­taa­ria 2006–2013. Haen ensi vuo­del­le Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen apu­ra­haa ja toi­von aina­kin kevään saa­va­ni kir­joit­taa. Ensi vuo­den apu­ra­has­ta tulee pää­tös mar­ras­kuus­sa, Nie­me­lä ker­too. Sijai­suu­teen haki kap­pa­lai­nen Sei­ja Helo­maa, jos­ta myön­tei­sen lausun­non tuo­mio­ka­pi­tu­lil­le antoi seu­ra­kun­ta­nau­vos­to. Tuomiokapituli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus