Kii­min­gin kes­kus­ta laa­je­nee Ahonkankaalle

Kola­mäen, Kais­ta-ahon ja Isoa­hon sekä Kuusa­mon­tien rajaa­mal­le alu­eel­le kaa­voi­te­taan uusi asui­na­lue, jol­le tulee pää­asias­sa asu­mis­ta. Alu­eel­le tulee varaus myös päi­vä­ko­dil­le sekä ehkä tehos­te­tul­le pal­ve­lua­su­mi­sel­le. Nyt ase­ma­kaa­voi­tet­ta­va alue on suu­ruu­del­taan 58 heh­taa­ria. Ahon­kan­kaan kaa­voi­tus liit­tyy laa­jem­paan vuon­na 2018 val­mis­tu­nee­seen Hie­ta-ahon kaa­va­run­koon ja sen on tar­koi­tus val­mis­tua kevääl­lä 2023.

Suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on tii­vis­tä Kii­min­gin kes­kus­tan alu­een yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta sekä vah­vis­taa asu­mi­sen pain­opis­tet­tä kes­kus­tan ja pal­ve­lui­den lähei­syy­des­sä. Koko Hie­ta-ahon alu­eel­le on alus­ta­van tavoit­teen mukaan tulos­sa aika­naan noin 1 600 asu­kas­ta, jois­ta Ahon­kan­kaal­le noin neljännes.