Kah­vi­lal­le ei lupaa Kiimingissä

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta ei suos­tu­nut suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su­ha­ke­muk­seen, jol­la haet­tiin lupaa raken­taa kah­vi­la Teboi­lin kyl­mä­ase­man ton­til­le Kuusa­mon­tien varteen.

Syy­nä pää­tök­sen oli se, että kiin­teis­töl­lä on liit­ty­mä Kuusa­mon­tiel­le, jon­ka uusi suun­ni­tel­ma on par­hail­laan val­mis­te­lus­sa. Pää­tök­sen mukaan haki­jan on odo­tet­ta­va Kuusa­mon­tien ja Kii­min­gin ris­tey­sa­lu­een suun­ni­tel­man valmistumista.