Hau­Pan Naiset/2 voi­tok­kaa­na Suo­men Cupis­sa ja Nais­ten kolmosessa

HauPa/2 kohtasi Suomen Cupissa FC Hertan Joensuusta Virpiniemessä pelatussa ottelussa. Pallotaituruutta esittelee HauPan Ella Keränen.HauPa/2 kohtasi Suomen Cupissa FC Hertan Joensuusta Virpiniemessä pelatussa ottelussa. Pallotaituruutta esittelee HauPan Ella Keränen.

HauPa/2 ‑jouk­kue voit­ti 8.5. Vir­pi­nie­mes­sä pela­tus­sa Suo­men Cupin 3. kier­rok­sen otte­lus­sa sar­ja­ta­soa ylem­pä­nä ole­van FC Her­tan Joen­suus­ta 2–1 ja jat­kaa cupis­sa nel­jän­nel­le kier­rok­sel­le. Heti seu­raa­va­na ilta­na jouk­kue koh­ta­si kol­mo­sen otte­lus­sa PS Kemi Queen­sin voit­taen otte­lun 3–1.

Kes­ki­viik­ko­na 8.5. Vir­pi­nie­men koleas­sa illas­sa ero­tuo­ma­ri Eemil Sil­vo­nen puhal­si pil­liin ja käyn­nis­ti otte­lun. Hau­pa­lai­sil­la oli heti otte­lun alku­mi­nuu­teil­ta läh­tien ren­toa ja vapau­tu­nut­ta ”omaa” pelaamista.

Vie­ras­jouk­ku­eel­la oli näy­tön paik­ka ja pai­neet oli­vat­kin hei­dän puo­lel­laan. Koti­jouk­ku­een maa­li­vah­ti Eve­lii­na Koi­vis­to nap­pa­si­kin illan aika­na usei­ta tär­kei­tä tor­jun­to­ja, joka lisä­si vie­rai­den pai­nei­ta. Avaus­maa­li näh­tiin 35. peli­mi­nuu­til­la, kun koti­jouk­ku­een oikea lai­ta­link­ki Net­ta Kur­vi­nen kor­kean präs­sin päät­teek­si pää­si kat­kai­se­maan Her­tan maa­li­vah­din syö­tön lai­taan ja pää­si kir­jaut­ta­maan itsen­sä otte­lun ensim­mäi­sek­si maalintekijäksi.

Otte­lun 41. minuu­til­la vie­ras­jouk­kue tasoit­ti otte­lun 1–1 luke­miin, maa­lin­te­ki­jä­nä Aada Kok­ko. Otte­lun 72. peli­mi­nuu­til­la nopean koti­jouk­ku­een hyök­käyk­sen päät­teek­si Kur­vi­nen iski otte­lun voit­to­maa­lin. Nel­jän­nen lisä­ai­ka­mi­nuu­tin pää­tyt­tyä ero­tuo­ma­ri Sil­vo­nen vihel­si pelin päät­ty­neek­si, jol­loin kel­ta­vih­rei­den vaih­to­penk­ki ryn­tä­si ken­täl­le juh­li­maan voit­toa ja jat­koon pää­syä cupis­sa. Seu­raa­van kier­rok­sen arvon­ta jär­jes­te­tään tors­tai­na 16.5. ja sitä voi seu­ra­ta Pal­lo­lii­ton You­Tu­be kanavalta.

Tors­tai­na 9.5. saa­pui Län­si­tuu­len teko­nur­mel­le PS Kemi Queens Kemis­tä. Otte­lun 26. peli­mi­nuu­til­la koti­jouk­ku­een Tai­ka Nau­ma­nen aloit­ti maa­lin­teon siir­täen kel­ta­vih­reät 1–0 joh­toon. 13 minuut­tia myö­hem­min Tai­ka iski jäl­leen ja kir­jaut­ti tilan­teek­si 2–0. 66 minuu­til­la vie­rai­den Juu­li-Ilo­na Varis kaven­si tilan­teek­si 2–1. Otte­lun lopul­la 88. peli­mi­nuu­til­la Oli­via Muu­ri­kai­nen sine­töi koti­jouk­ku­een voi­ton luke­min 3–1. La 18.5. klo 15:00 saa­puu Rova­nie­mel­tä FC San­ta Claus Junio­rit nais­ten vie­raak­si. Otte­luun on vapaa pääsy.

Kari Pura­nen