Jou­lu­puu-keräyk­sel­lä apua kii­min­ki­läis­ten jouluun

Jo vii­det­tä ker­taa LC Kii­min­ki jär­jes­tää Jou­lu­puu-keräyk­sen, jon­ka tuot­to käy­te­tään koko­nai­suu­te­na vähä­va­rais­ten kii­min­ki­läis­ten aut­ta­mi­seen jou­lun alla. Vuo­sit­tain keräyk­sen tuot­to on vaih­del­lut 3 000 ja 4 000 euron välil­lä ja sum­mal­la pys­tyt­tiin esi­mer­kik­si vii­me vuon­na aut­ta­maan kaik­ki­aan noin 90 kii­min­ki­läis­ta­lout­ta 40–70 euron lah­ja­kor­til­la. Keräys­tuo­ton lisäk­si Kii­min­gin Lei­jo­nat lait­toi­vat omis­ta rahois­taan vähän lisää ja kävi­vät jou­luos­tok­sil­la parille… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus