Muo­vin­ke­räys­pis­te vii­mein Iissä

Pit­kään odo­te­tut muo­vin­ke­räy­sas­tiat saa­pui­vat vii­me vii­kol­la Iin Soro­sen­tien Rin­ki-eko­pis­tee­seen. – Vih­doin ja vii­mein ne saa­tiin Iihin. Pää­tim­me laa­jen­taa muo­vin­ke­räys­ver­kos­toam­me 4 000 asuk­kaan kun­tiin ennen kuin meil­lä oli tar­vit­ta­va mää­rä astioi­ta. Tämän takia Iin pis­teen täy­den­tä­mi­nen muo­vin­ke­räyk­sel­lä vii­väs­tyi, ker­too Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n sopi­mus­asia­mies Tane­li Lumia­ro.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus