Hiuk­se­lan tie vie Jää­lis­tä Hai­pus­ky­lään

Marita ja Ari Ollikainen ensimmäisessä yhteisessä työpaikassaan vuonna 1986 Salon PP Kaukovainiolla, josta heidän yhteinen historiansa alkoi. (Kuva: Hiukselan kotialbumi)Marita ja Ari Ollikainen ensimmäisessä yhteisessä työpaikassaan vuonna 1986 Salon PP Kaukovainiolla, josta heidän yhteinen historiansa alkoi. (Kuva: Hiukselan kotialbumi)

Vii­me vuon­na tuli 30 vuot­ta kulu­neek­si sii­tä, kun nuo­ret par­tu­ri-kam­paa­jat Ari ja Mari­ta Olli­kai­nen perus­ti­vat Jää­liin par­tu­ri-kam­paa­mo Hiuk­se­lan. Paris­kun­nan yhtei­nen tai­val niin työ- kuin yksi­tyis­rin­ta­mal­la oli alka­nut jo muu­ta­maa vuot­ta aiem­min Oulus­sa. – Muu­tim­me Jää­liin vuon­na 1988, sil­lä halusim­me kau­pun­gis­ta pois. Jää­lis­sä miel­lyt­ti eri­tyi­ses­ti lun­non­lä­hei­syys. Ulkoi­lim­me lähi­luon­nos­sa, ja pyö­räi­lim­me työ­mat­kat Ouluun, Mari­ta ker­too. Hyvin pian…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus