Elä­ke­lii­ton karao­ke­lau­la­jat kar­si­vat Kii­min­gis­sä – Kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja pää­si jat­koon pii­rin kilpailuun

Tun­nel­ma oli hyvän­tuu­li­nen ja nos­tal­gi­nen, kun Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin poh­joi­sen alu­een karao­ke­lau­la­jat kokoon­tui­vat lau­la­maan alku­kar­sin­toi­hin Ala­ky­län Toi­vo­laan. Muka­na oli nel­jäs­sä sar­jas­sa kaik­ki­aan vii­ti­sen­kym­men­tä lau­la­jaa, jois­ta Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kil­pai­luun valit­tiin päi­vän päät­teek­si osal­lis­tu­maan 12 lau­la­jaa sekä varao­sal­lis­tu­ja jokai­seen sar­jaan. Jär­jes­tä­väs­tä EL Kii­min­gin yhdis­tyk­ses­tä oli muka­na kym­me­nen lau­la­jaa. – Karao­ke on saa­nut suu­ren suo­sion elä­ke­läis­ten paris­sa ja meillä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus