Came­ra Obscu­ra vei lap­set poh­ti­maan omia unel­mi­aan ja mer­ki­tyk­sel­li­siä asioita

Kiiminkiläisen Hugo Hautakorven mukaan käsityöt on mukavin kouluaine.Kiiminkiläisen Hugo Hautakorven mukaan käsityöt on mukavin kouluaine.

NMKY:n eli Nuor­ten mies­ten kris­til­li­sen yhdis­tyk­sen jär­jes­tä­mä Came­ra Obscu­ra tapah­tu­ma vie­rai­li Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la 10–12.4. Came­ra Obscu­ra tar­koit­taa alun perin pime­ää huo­net­ta, johon lins­sin kaut­ta hei­jas­tet­tu kuva ulko­puo­li­ses­ta maa­il­mas­ta muo­dos­tuu ylö­sa­lai­sin kame­ran objek­tii­vin tapaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus