Aktii­vi­nen per­he siir­tyi etäe­lä­mään

Viidesluokkalaisen Miska Saapungin arki pyörii tällä hetkellä kotona koulutehtävien ympärillä. Koulua on joka päivä kello 9–13 välillä. Kiiminkiläiselle Saapungin perheelle on alusta saakka koululta painotettu sitä, että vanhempien ei tarvitse olla opettajina, vaan se on edelleen opettajien tehtävä. (Kuva: perheen kotialbumi)

Kii­min­ki­läi­nen Saa­pun­gin per­he on nor­maa­lio­lois­sa hyvin aktii­vi­nen koi­ra­val­jak­kour­hei­lua har­ras­ta­va per­he, johon kuu­lu­vat van­hem­mat Rei­ma ja Kat­ja sekä tämän kevään abi­tu­rient­ti Mir­ka ja vii­des­luok­ka­lai­nen Mis­ka. Sekä Kat­ja että Rei­ma ovat molem­mat töis­sä Nokial­la Rus­kos­sa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä. Täl­lä het­kel­lä he ovat molem­mat sai­raus­lo­mal­la ja vii­mei­set kak­si viik­koa koko per­he on viet­tä­nyt aikaan­sa kotio­lois­sa karan­tee­nin­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Arki pyö­rii Mis­kan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus