Vaa­ral­li­sek­si pääs­tet­ty lakko

Työ­mark­ki­na­rii­dois­sa oli­vat ennen vas­tak­kain pal­kan­ko­ro­tus­ta vaa­ti­neet työn­te­ki­jät lak­koi­neen ja työ­nan­ta­jat työ­sul­kui­neen. Nyt käyn­nis­sä olleis­sa lakois­sa osa­puo­li­na ovat olleet maan kokoo­mus- ja perus­suo­ma­lais­joh­toi­nen hal­li­tus sekä jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä joh­ta­ji­neen. Lähes kaik­ki osa­puo­let ovat ilmoit­ta­neet, että perik­si ei anneta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus