Sel­viy­ty­mis­tä koro­nan jälkeen

Mei­tä ihmi­siä, kuten eläi­miä­kin, ohjaa osin auto­no­mi­nen her­mos­tom­me. Vaa­ra­ti­lan­tees­sa se saa mei­dät pake­ne­maan tai tais­te­le­maan. Lisäk­si her­mos­tom­me voi jäh­met­tää mei­dät, olem­me sil­loin kuin kuol­lei­ta, kuten eläi­met, jot­ka suo­jau­tu­vat tekey­ty­mäl­lä kuolleiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus