Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat töi­hin poh­joi­sen puolesta!

Poh­jois-Suo­men stra­te­gi­nen ase­ma vah­vis­tuu mer­kit­tä­väs­ti ener­gia­ta­lou­den ja NATO:n sii­vit­tä­mä­nä. Uuden glo­baa­lin ase­tel­man vuok­si on var­mis­tet­ta­va panos­tuk­set koko val­ta­kun­nan kan­nal­ta kes­kei­siin infra­hank­kei­siin pohjoisessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus