Las­ten kohtelusta

Per­hei­den tuke­mi­nen on koet­tu yhteis­kun­nas­sam­me niin han­ka­lak­si ja vai­keak­si, että on hel­pom­paa etsiä lap­sil­le uudet per­heet, sijais­per­heet. Sijais­per­heet saa­vat hoi­ta­mis­taan lap­sis­taan kor­vauk­set ja lap­set pää­se­vät har­ras­tus­ten pii­riin. Kon­tak­tit lähei­siin kat­kais­taan lait­to­min yhtey­den­pi­to­ra­joi­tuk­sin, kos­ka lap­set oirei­le­vat lähei­siä tava­tes­saan. Oirei­lut tul­ki­taan las­ten ahdis­tuk­sek­si ja ties mik­si, kos­ka las­ten koke­maa trau­maa per­hees­tä erot­ta­mi­sen vuok­si ei osa­ta tai haluta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus