Koke­muk­sia säh­kö­osuus­kun­nan kokouksesta

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta piti syys­ko­kouk­sen, ja pai­kal­la oli ennä­tys­mää­rä jäse­niä. Yhtiön toi­min­taa esi­tel­tiin hyvin, samoin mark­ki­na­ti­lan­net­ta. Osuus­kun­nan alu­eel­la Suo­men 13. hal­vim­mat siir­to­mak­sut, jos­ta kii­tos pie­nen, mut­ta ket­te­rän orga­ni­saa­tion. Fen­no­voi­mas­ta har­mit­ta­va alas­kir­jaus, jota ei kukaan osan­nut ennak­koon arvioida.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus