Kes­kus­te­lem­me: Saha­muis­to­mer­kin paik­ka on Martinniemessä!

Ran­ta­poh­ja Mie­li­pi­teet Ran­ta­poh­jas­sa oli 6.2. jut­tu Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen ilmeen paran­ta­mi­ses­ta. Hyvä ja aiheel­li­nen kir­joi­tus. Onhan kes­kus­ta hie­man väri­tön. Mai­ja Kum­pu­lal­le oli tul­lut­kin hyviä ja kan­na­tet­ta­via­kin ideoi­ta ja kii­tos hänel­le kun pis­ti hihat hei­lu­maan! Kuten hän­kin teks­tis­sä tote­si asuk­kai­den ja toi­mi­joi­den tulee olla itse­kin aktii­vi­sia niin asiat ete­ne­vät. Näin­hän se on. Se mitä kir­joit­ta­ja mai­nit­si vaikeudesta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus