Iin talous­ti­lan­tees­ta

Ii päät­ti käyt­tää ulko­puo­lis­ta tahoa talou­den ter­veh­dyt­tä­mi­seen. FCG:n kon­sult­ti Laes­te­rä kump­pa­nei­neen teki perus­teel­li­sen sel­vi­tys­työn, mis­tä näkyy, että talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sel­la on kii­re ja työ­hön on käy­tä­vä välit­tö­mäs­ti, muu­ten Iitä uhkaa kriisikuntamääritelmä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus