Iin ener­gian koh­tuu­ton säh­kön hinta

Iin ener­gian hal­li­tuk­ses­sa istuu vaa­leil­la valit­tu­ja kun­ta­päät­tä­jiä. Herät­kää! Näyt­tää sil­tä että hal­li­tus on men­nyt mukaan median hype­tyk­seen val­ta­vas­ta säh­kön hin­nan nousus­ta ikia­joik­si. Se että säh­kö­lai­tok­sen tulos näyt­tää nega­tii­vi­sel­ta ei var­maan ole yksi­no­maan ener­gian hin­nan nousus­ta kiinni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus