Alue­vaa­lit ovat myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen vaalit

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alue­vaa­leis­ta koros­tuu ter­vey­den­huol­to ja miten se tule­vai­suu­des­sa jär­jes­te­tään. Aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le ja kes­kus­te­lul­le ovat jää­neet sosi­aa­li­pal­ve­lut, jois­ta myös tule­va hyvin­voin­tia­lue vas­taa. Alue­vaa­lit eivät ole siis pel­käs­tään ter­veys­vaa­lit ja itse asias­sa sosi­aa­li­huol­to työl­lis­tää tule­vil­la hyvin­voin­tia­lueil­la enem­män ammat­ti­lai­sia kuin terveydenhuolto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus