Kun­nan­val­tuus­ton roo­li pää­tök­sen­teos­sa

Kun­nan­joh­ta­ja voi ker­toa käsi­tyk­si­ään lii­ken­ne­va­lois­ta ja nii­den raken­ta­mi­ses­ta sii­tä huo­li­mat­ta, että han­ke on jo ker­taal­leen äänes­tet­ty nurin. Ja niin hänen pitää teh­dä­kin, sil­lä asioi­den val­mis­te­lus­ta hänel­le palk­kaa mak­se­taan. Mut­ta puhui­pa kuka tahan­sa mitä tahan­sa, niin vain kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sil­lä hank­keet toteu­te­taan, tai hylä­tään. Lii­ken­ne­va­lo­py­kä­läs­sä­kin oli­si val­tuus­to voi­nut joko hylä­tä esi­tyk­sen, tai palaut­taa se uudel­leen val­mis­te­luun. Mut­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus