Mart­ti Asun­maan kolum­ni: Venä­jä ja mui­ta suur­val­to­ja Suo­men näkökulmasta

Venä­jä on ydin­a­se­val­tio ja pin­ta-alal­taan laa­ja, noin 50 ker­taa Suo­mea suu­rem­pi. Suu­ren kokon­sa luo­mi­sen se aloit­ti jo 1500-luvul­la liit­tä­mäl­lä raja­naa­pu­rei­taan val­ta­kun­taan­sa ja joi­ta se sit­ten pys­tyi val­vo­maan ja sulat­ta­maan itseensä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus