Uusia pal­ve­lu­ja: Par­tu­ri-kam­paa­mo Cava­let­ti avaa oven­sa Kel­lon liikekeskuksessa

Yrittäjä Hanna Takkula haluaa uuden liiketilansa olevan raikas, kirkas ja lämminhenkinen.Yrittäjä Hanna Takkula haluaa uuden liiketilansa olevan raikas, kirkas ja lämminhenkinen.

Uuden par­tu­ri-kam­paa­mon tilois­sa teh­dään kovas­ti vii­meis­te­ly­töi­tä, jot­ta kaik­ki on val­mii­na, kun lii­ke avaa oven­sa asiak­kail­le 1.2.2021. Vuon­na 2005 Hau­ki­pu­taan ammat­tiop­pi­lai­tok­ses­ta val­mis­tu­nut yrit­tä­jä Han­na Tak­ku­la ker­too ole­van­sa innois­saan liik­keen avaa­mi­ses­ta Kelloon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus