Lap­sen ADHD-diag­noo­si aut­taa van­hem­pia ymmär­tä­mään las­taan paremmin

Vili Siuruainen on taiteellinen luonne, joka välittää paljon läheisistään ja ystävistään.Vili Siuruainen on taiteellinen luonne, joka välittää paljon läheisistään ja ystävistään.

ADHD eli aktii­vi­suu­den ja tark­kaa­vai­suu­den häi­riön diag­noo­sien ja hoi­don pii­ris­sä ole­vien las­ten ja nuor­ten mää­rä on kas­va­nut. Kui­ten­kaan ADHD-oirei­den esiin­ty­vyys ei ole kas­va­nut, vaan nyky­ään oireet tun­nis­te­taan ja yhdis­te­tään parem­min ADHD:n oirei­siin. Tämä tar­koit­taa sitä, että myös tukea ja apua van­hem­mil­le tuli­si tar­jo­ta entis­tä enemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus