KTU nol­la­si FC Raahen

Solei Solei, tuo Lea Lave­nin 70-luvul­la esit­tä­mä hit­ti­kap­pa­le rai­kui täy­sin rin­noin lau­let­tu­na Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den puku­ko­pis­sa lau­an­tai­na Raa­hen Koi­vu­luo­dos­sa voi­te­tun nelos­di­vi­sioo­nan otte­lun jäl­keen. Jouk­ku­een voi­ma­bii­si­nä jo vii­me kau­del­ta tutuk­si tul­lut tapa sai näin jatkoa.

KTU:n kol­mas perät­täi­nen vie­ra­sot­te­lu sar­jas­sa toi vii­mein täy­den pis­te­po­tin. Kah­des­sa aiem­mas­sa sar­ja­pe­lis­sä puo­lus­tus­pe­lin kans­sa tus­kail­lut KTU sai rivin­sä kun­toon ja alku­mi­nuut­tien seka­vien vai­hei­den jäl­keen jouk­kue sai pelin­sä kul­ke­maan ja tilan­tei­ta saa­tiin luo­tua FC-Raa­hen maa­lil­le. 10. minuu­tin koh­dal­la Las­se Kuk­ko­sen pus­kus­ta pal­lo saa­tiin jo tolp­paan ja 17. minuu­til­la ensim­mäis­tä kaut­taan KTU:ssa pelaa­va Walt­te­ri Kil­po­nen vapaut­ti lopul­li­ses­ti jouk­ku­een pelin vie­mäl­lä KTU:n 0–1 joh­toon Mus­ta­fa Al-Kha­lif­tyn syö­tös­tä. Kol­me minuut­tia myö­hem­min oli Al-Kha­lif­tyn vuo­ro koli­sut­taa maa­li­tolp­paa tuloksetta.

Tois­ta peli­jak­soa KTU hal­lit­si täy­sin ja lisä­si joh­ton­sa 0–2:een 66. minuu­til­la Al-Kha­lif­tyn lauot­tua suo­raan Kil­po­sen syö­tös­tä pal­lon maa­liin. Otte­lun lopul­la Juk­ka Var­jus oli avo­pai­kas­sa, mut­ta nos­ti paris­ta met­ris­rä pal­lon yli maa­lin. Lop­pu­lu­ke­mat 0–3 tuli ero­tuo­ma­rin anta­mal­la toi­sel­la lisä­ai­ka­mi­nuu­til­la Kons­ta Savo­lai­sen toi­mes­ta käyn­nis­te­tyn näyt­tä­vän kuvion päät­teek­si Walt­te­ri Kil­po­nen teki toi­sen maa­lin­sa ottelussa.

KTU:n toi­sen peli­jak­son hal­lin­nas­ta ja puo­lus­tus­pe­lin tii­viy­des­tä ker­too sekin että maa­li­vah­ti Aaro Vii­ta­nen jou­tui vain ker­ran tor­jun­ta­töi­hin toi­sel­la peli­jak­sol­la Otte­lu oli kaut­taal­taan siis­tiot­tei­nen ja ero­tuo­ma­ri Tom Pro­ve jou­tui ainoas­taan ker­ran näyt­tä­mään Nico Les­ke­läl­le kel­tais­ta varoituskorttia. 

Lau­an­tai­na 20.5 KTU pelaa ensim­mäi­sen kotiot­te­lun­sa sar­jas­sa täl­le kevääl­le, kun vie­raak­si tulee vii­me kau­del­la nelos­di­vi­sioo­nan voit­ta­nut Kai­nuun Ärjy Kajaa­nis­ta. Otte­lu pela­taan klo 16 alkaen joko Kel­lon nur­mel­la tai Vir­pi­nie­men teko­nur­mel­la riip­puen lähi­päi­vien keleis­tä, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti Virpiniemessä.