Ajan­koh­tais­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää uut­ta vuot­ta kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka…

Lue lisää

Luku­vink­ki­pii­ri alkaa Hau­ki­pu­taal­la

Etkö tie­dä mitä luki­sit seu­raa­vak­si? Olet­ko jos­kus luke­nut niin hyvän kir­jan, että haluai­sit ker­toa sii­tä muil­le? Haluai­sit­ko jos­kus jutel­la kir­jois­ta mui­den luki­joi­den kans­sa? Vas­tauk­se­na näi­hin aja­tuk­siin Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa alkaa Luku­vink­ki­pii­ri 10. tam­mi­kuu­ta.