Yleisö

Teks­ta­rit

Iin jätea­se­ma ei otta­nut tors­tai­na ros­ka­kuor­mia vas­taan edes rahal­la. Tuhah­te­li­vat lavo­jen ole­van täyn­nä. Enpä ihmet­te­le, kun Iis­sä ros­kat len­tä­vät pitkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Älä unoh­da puuvoimaa

Uusiu­tu­va ener­gia miel­le­tään tänään usein perus­voi­man kol­mi­kok­si tuu­li­voi­ma, aurin­ko­voi­ma ja maa­läm­pö. Aja­tus on har­haan­tu­nut. Ei kol­mik­ko tuo­ta perus­voi­maa. Perus­voi­mak­si laskemme.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iin kun­ta rupe­si pis­tä­mään talout­ta kun­toon lomaut­ta­mal­la kesäl­lä mata­la­palk­kai­sim­pia työn­te­ki­jöi­tä. Iis­sä on ide­aa Kii­tos Olli Häy­ry­sel­le, kun saan kat­sel­la ohi­kul­kies­sa­ni teidän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ollin­kor­pi alen­taa kiin­teis­tö­jen arvoja

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­ta­mi­nen saa aikaan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja naa­pu­ris­tos­sa kiin­teis­tö­jen arvon ale­ne­mi­sen. Lähim­mät kiin­teis­töt käy­vät jopa mark­ki­na­kel­vot­to­mik­si. Ei kukaan tule ostamaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vapaam­pi kesä saa­puu senioreillekin

Suo­mes­sa on nou­da­tet­tu koro­naan liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia hyvin, ja esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren alu­eel­la tilan­ne on hyvin rau­hal­li­nen. Vii­me aikoi­na on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Iin kun­ta sat­saa vain ilmas­ton­muu­tok­seen ja tuu­li­myl­ly­vou­ho­tuk­seen. Laki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat retu­pe­räl­lä. Esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­siin ei saa apua, vaik­ka kuin­ka pyy­tää. Läheltä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­vaus myös maisemasta?

Tuu­li­voi­mayh­ty­mä suun­nit­te­lee Iin Olha­van ja Simon tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­miin liit­tyen alu­eel­le suur­ta säh­kö­lin­jaa. Kysy­mys on kui­ten­kin Iin ja Simon alu­een vesia­lu­een, laajan…


Hyvää Vael­lus­ka­la­päi­vää

16.5. vie­tet­tiin joka­vuo­tis­ta kan­sain­vä­lis­tä vir­ta­ve­si­päi­vää. Sitä kan­nat­taa viet­tää Iijoel­la­kin. Suun­ni­tel­mat joen ennal­lis­ta­mi­sek­si ete­ne­vät posi­tii­vi­ses­ti ja muu­tos­pro­ses­si vesi­voi­mayh­tiöi­den kala­ta­lous­vel­voit­tei­den osal­ta on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus