Yleisö

Vali­tuk­set kiusantekoa?

Jul­ki­suu­des­sa on ollut esil­lä, ett vali­tuk­set vir­ka­hen­ki­löi­den toi­mi­nas­ta oli­si yksien ja samo­jen ihmis­ten kiusan­te­koa. Esi­mer­kik­si polii­si­toi­min­nas­ta oli teh­ty run­saas­ti valituksia.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­li­voi­ma­loi­ta on raken­net­tu lii­an lähel­le asutusta

Val­tio­neu­vos­to teet­ti vas­ti­kään tuu­li­voi­ma­loi­den ihmi­sil­le aiheut­ta­mis­ta ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta tut­ki­muk­sen, jon­ka mit­taus­ten perus­teel­la myös saa­tiin uut­ta tie­toa tuu­li­voi­ma­loi­den tuot­ta­mas­ta kuul­ta­vas­ta äänes­tä. Tutkimus.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kikyt, aktii­vi­mal­lit, ansio­si­don­nai­sen leik­kaus. Kol­me “ässää” kyn­ten­sä näyt­ti. Uuden ajan lau­lut nyt. Pää­ka­nis­te­rin kynt­ti­lä­pu­he aikoi­naan syyl­lis­tä­vä näy­tel­mä. eurot jakoon, kelle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Joko­han tämä koro­na opet­ti ay-jää­­ril­­le, että Suo­mi elää ja hen­git­tää vien­ti­tu­lois­ta ja pie­ny­rit­tä­jis­tä. Jos ei ole yrit­tä­jää ei ole työpaikkojakaan.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­nae­pi­de­mia on sul­ke­nut monen van­huk­sen oven, ettei epi­de­mia tuli­si Tuo­ne­lan Ukon kans­sa kylään, mut­ta oves­ta astuu­kin kai­ken maa­il­man kaup­pa­mies­tä. Kaupataan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vas­tuul­li­set tilille

Van­huk­set asun­to­lois­sa ja pal­ve­lu­ta­lois­sa on jätet­ty heit­teil­le koro­­na-asiois­­sa. Kuo­le­mia on tul­lut. Täl­lä menol­la tulee lisää vahin­gon­te­ko­ja. jär­jes­te­lys­sä muka­na ole­vat henkilöt.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Arvon mekin ansaitsemme!

Enti­sai­kaan nais­tet pesi­vät vesien äärel­lä pyy­kit. Isoim­mis­sa kar­ta­nois­sa oli pii­ko­ja, jot­ka pesi­vät talon­väen pyy­kit. Läm­min pesu­ve­si höy­ry­si ran­nas­sa, mut­ta kylmässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Maa­lai­suk­ko täsä ihmet­tel­lee: onko­han se tuo hir­ven­pyyn­tiai­ka jat­ku­nut, kun näk­kyy jolo­kot­te­le­van noi­ta hir­vi­koi­ria vapaal­la jalal­la aina vähän ajan pääs­tä. Kuulinkohan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­ruo­kai­lu on laki­sää­tei­nen tulois­ta riip­pu­ma­ton etuus. Kun­nan on jär­jes­tet­tä­vä ruo­kai­lu jopa TET-har­­joit­­te­­lu­­jak­­son ajal­ta. Etuus kos­kee esi‑, perus.-, lukio- ja ammatillisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus