Yleisö

Sata­vuo­tias­ta Suo­mea juh­lies­sa muis­te­lin usein myös men­neit­ten vuo­si­kym­men­ten itse­näi­syys­päi­viä. Par­hai­ten on mie­lee­ni jää­nyt itse­näi­syy­tem­me kak­si­kym­men­vuo­tis­juh­la, mikä pidet­tiin koti­ky­lä­ni Sor­ta­va­lan maalaiskunnan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tämä hoke­ma on tul­lut tutuk­si. On pal­jon rajoit­tei­ta esi­mer­kik­si liik­ku­mi­ses­sa. Se on jo vähen­tä­nyt koro­nan leviä­mis­tä. On aina­kin yksi iso.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Miten omais­hoi­to­per­heet jak­sa­vat koro­na­krii­sin keskellä?

Koro­na­pan­de­mia on mul­lis­ta­nut suo­ma­lais­ten elä­män ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la. Myös monis­sa omais­hoi­to­per­heis­sä koro­nan vai­ku­tuk­set näky­vät nyt ja toden­nä­köi­ses­ti jol­la­kin taval­la myös tulevaisuudessa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kes­kus­te­lem­me: Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin vaikuttamaan

Lapin ELY-kes­­kus kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na vaa­tii Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­teen muut­ta­mis­ta. Vaa­ti­muk­sen kes­kei­se­nä sisäl­tö­nä on, että voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen on raken­net­ta­va toi­mi­vat kala­tiet ja laskeutuville.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Puhum­me­ko samaa kieltä?

Ame­rik­ka­lai­nen kie­len­tut­ki­ja Debo­rah Tan­nen on teh­nyt ver­tai­le­vaa tut­ki­mus­ta mies­ten ja nais­ten puheil­mai­sus­ta. Nais­ten puheil­mai­sua Tan­nen nimit­tää tun­ne­pu­heek­si. Mies­ten kes­kus­te­lua hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin vaikuttamaan

Lapin ELY-kes­­kus kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na vaa­tii Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­teen muut­ta­mis­ta. Vaa­ti­muk­sen kes­kei­se­nä sisäl­tö­nä on, että voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen on raken­net­ta­va toi­mi­vat kala­tiet ja laskeutuville.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Lap­sen elin­ta­vat remont­tiin koko per­heen voimin

Las­ten yli­pai­no ja liha­vuus on yleis­ty­nyt vii­me vuo­si­kym­me­nien aika­na kou­lui­käis­ten las­ten kes­kuu­des­sa. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa ja ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kom­men­teis­sa nousee tärkeimmäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus