Toni Her­ra­sel­la kak­si­ja­koi­nen vii­kon­lop­pu Lah­den SM-rallissa

Toni Herranen kisasi viikonloppuna Lahden Top Building Rallissa. Kuva: Taneli NiinimäkiToni Herranen kisasi viikonloppuna Lahden Top Building Rallissa. Kuva: Taneli Niinimäki

Jää­li­läi­sen 17-vuo­ti­aan Toni Her­ra­sen kau­den vii­des osa­kil­pai­lu Ral­lin SM-sar­jas­sa oli koet­te­le­va. Her­ra­nen ajoi Lah­den Top Buil­ding Ral­lis­sa vii­kon­lop­pu­na tut­tuun tapaan kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa GRX Hau­to­mon tiimissä.

Luot­ta­vai­sin mie­lin alka­nut voit­to­tais­te­lu oli kak­si­kon osal­ta ohi kui­ten­kin per­jan­tain toi­sel­la eri­kois­ko­keel­la sat­tu­neen ulos­ajon seu­rauk­se­na. Aikaa pyö­räh­dyk­ses­sä kului lähes kak­si minuuttia.

– Tul­tiin sel­lai­seen kiris­ty­vään vasu­riin vähän lii­an lujaa. Perä valui ojaan ja kään­si myös keu­lan sin­ne. Sii­hen asti ral­li sujui hyvin. Har­mit­taa todel­la pal­jon, Her­ra­nen kom­men­toi perjantai-iltana.

Lau­an­tain eri­kois­ko­keil­le Her­ra­nen start­ta­si tavoit­tee­naan luo­kan kär­ki­vauh­ti, ja sitä kaut­ta hyvä itse­luot­ta­mus ennen kau­den vii­meis­tä SM-osa­kil­pai­lua. Täs­sä myös onnis­tut­tiin, tulok­se­na kak­si luok­ka­poh­jaa ja nip­pu EK-aiko­ja aivan kär­jen tuntumaan.

– Lau­an­tai oli ihan hyvä. Näh­tiin taas, että vauh­ti riit­täi­si voit­toon kun saa­daan puh­das kisa. Nyt perus­ajol­la ilman ris­ke­jä saa­tiin poh­jia ja hyviä aiko­ja, joten täs­tä on hyvä läh­teä Kok­ko­laan tais­te­le­maan voi­tos­ta. Koko­nai­suu­des­saan vähän kak­si­ja­koi­nen fii­lis, mut­ta se on ral­lia, Her­ra­nen toteaa.

Her­ra­nen on ennen vii­meis­tä osa­kil­pai­lua SM3-luo­kan pis­te­tau­lu­kos­sa sijal­la kuusi, mut­ta pää­tös­ki­san onnis­tu­mi­sen myö­tä SM-mita­li oli­si vie­lä täy­sin mah­dol­li­nen. SM-sar­jan yhtey­des­sä ajet­ta­vas­sa Prints­port Junior Cupis­sa pis­teet riit­tä­vät täl­lä het­kel­lä nel­jän­teen sijaan.

Ral­lin SM-kausi hui­pen­tuu 25.–26. syys­kuu­ta Kokkolassa.