Pala jää­li­läis­tä his­to­ri­aa hävi­ää kesän aika­na – Jää­lin kou­lun pur­ku­työt Rivi­tiel­lä ovat käynnistyneet

Jäälin koulun purkaminen on alkanut tällä viikolla valmistelevilla töillä. Elokuussa alkavat ulkopuoliset purkutyöt. (Kuva: Teea Tunturi)

Vuon­na 1977 käyt­töön­sä vihi­tyn, ja 1994 laa­jen­ne­tun Jää­lin kou­lun pur­ka­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt täl­lä vii­kol­la val­mis­te­le­vil­la töil­lä. Oulun Tila­pal­ve­lut ‑lii­ke­lai­tok­sen raken­nut­ta­mis­pääl­lik­kö Vil­le Lai­ti­nen ker­too, että alku­vai­hees­sa työt kes­kit­ty­vät raken­nuk­sen sisä­puo­li­siin tyh­jen­nyk­siin, sil­lä siel­lä on pal­jon irtain­ta tavaraa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus