Noin 200 on jo tilan­nut Jää­lin valokuidun

Oulun Seu­dun Säh­kön kesä­kuus­sa Jää­lis­sä käyn­nis­tä­mä valo­kui­tu­liit­ty­mien myyn­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, ja lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­teen mukaan alu­eel­la on run­saas­ti kiin­nos­tus­ta han­ket­ta koh­taan. Jo alku­met­reil­lä tilauk­sia on saa­tu noin 200, mikä ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä raken­ta­mis­pää­tök­sen tekemiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus