Jää­li­hal­lin vuo­kra­so­pi­mus saa­mas­sa jatkoa

Jäälihallin maanvuokrasopimus näyttää saavan jatkoa aina vuodelle 2046 saakka. (Kuva: Teea Tunturi)Jäälihallin maanvuokrasopimus näyttää saavan jatkoa aina vuodelle 2046 saakka. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­li­hal­lin maan­vuo­kra­so­pi­mus on kat­kol­la vuo­den 2029 lop­puun men­nes­sä. Nyt Jää­li­hal­lin yrit­tä­jä on hake­nut vuo­ra-ajal­le jat­koa, ja näyt­tää sil­tä, että Oulun kau­pun­ki halu­aa sopi­muk­sen jat­ku­van. Asia oli esil­lä eilen illan­suus­sa yhdyskuntalautakunnassa.

Kau­pun­ki on ollut aikeis­sa jat­kaa vuo­kra-aikaa perä­ti vuo­den 2046 lop­puun saak­ka. Alku­pe­räi­nen, vuon­na 2029 päät­ty­vä sopi­mus on alle­kir­joi­tet­tu vuon­na 1987.

Mikä­li yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­tää sol­mia Jää­li­hal­li Oy:n kans­sa uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen, perit­tä­neen yhtiöl­tä nykyi­sen sopi­muk­sen mukais­ta vuo­kraa vuo­den 2029 lop­puun saak­ka, jon­ka jäl­keen alet­ta­neen periä uut­ta, elin­kus­tan­nusin­dek­siin sidot­tua vuosivuokraa.

Jää­li­hal­lis­sa on kau­ka­lon ja kat­so­mon lisäk­si myös majoi­tus,- ja kokous­ti­lo­ja, kah­vio ja sau­nao­sas­to. Jää­li­hal­lin ovi käy vii­koit­tain noin 2 000 ker­taa, kun eri ikäi­set ja eri lai­jien jää­ur­heil­li­jat kul­ke­vat har­joi­tuk­siin ja pelei­hin. Jää­li­hal­li on vuo­des­ta 1994 toi­mi­nut nyky­muo­dos­saan osa­keyh­tiö­nä ja yri­tyk­sen veto­vas­tuu on täl­lä het­kel­lä Jaak­ko ja Tii­na Leh­ti­so­lal­la.