Iskel­män mes­ta­ri Jäälistä

Veikko Juntunen on palkittu sävellys- ja sanoitustyöstään muun muassa Kullervo Linnan palkinnolla, joka on arvostetuin musiikintekijöille ja laulajille myönnettävä palkinto. (Kuva: Teea Tunturi)Veikko Juntunen on palkittu sävellys- ja sanoitustyöstään muun muassa Kullervo Linnan palkinnolla, joka on arvostetuin musiikintekijöille ja laulajille myönnettävä palkinto. (Kuva: Teea Tunturi)

Kir­ja­pai­no­työn­te­ki­jä Veik­ko Jun­tusen ensim­mäi­nen iskel­mä levy­tet­tiin vuon­na 1970. Työ­ka­ve­ri­na tuol­loin kir­ja­pai­nol­la ollut Mat­ti Esko lau­loi ensi­le­vy­tyk­sek­seen Jun­tusen kap­pa­leen “Nuo­ruus on het­ki vain”. Mies­ten yhteis­työ on jat­ku­nut sii­tä het­kes­tä tii­vii­nä aina näi­hin päi­viin saak­ka, ja yhtei­sen 50 vuo­den kun­niak­si he jul­kai­si­vat vas­ti­kään juh­la­singlen. – Se het­ki 50 vuot­ta sit­ten, kun ensim­mäi­nen yhtei­nen single tuli levy-yhtiös­tä oli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus