Erä­maa­la­tu Jää­lis­tä Koi­te­liin hem­mot­te­lee

Kari Matilainen kiittelee Jäälin ja Koitelin välistä erämaalatua sekä sen ylläpitäjiä hienosta mahdollisuudesta liikkua lähiluonnossa.

Lau­an­tai­na aamusel­la perus­kii­min­ki­läi­sek­si itse­ään kuvai­le­va, huur­tei­nen Kari Mati­lai­nen hiih­tää uut­ta erä­maa­la­tua Jää­lis­tä Koi­te­lin suun­taan. Mies kehuu reit­tiä upeak­si ja moni­puo­li­sek­si. Hän ei var­mas­ti ole mie­li­pi­teen­sä kans­sa yksin, sil­lä jokai­nen rei­til­lä hiih­tä­nyt on sii­tä vai­kut­tu­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus