Ympä­ris­tö­pal­kin­to Mau­ri Huhtalalle

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja Kalle Hellström sekä hallituksen jäsen Merja Ylönen kiittivät Mauri Huhtalaa erityisesti suolonnon eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja uraauurtavasta työstä.Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja Kalle Hellström sekä hallituksen jäsen Merja Ylönen kiittivät Mauri Huhtalaa erityisesti suolonnon eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja uraauurtavasta työstä.

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys rY jakoi syys­ko­kouk­sen­sa yhtey­des­sä tämän­vuo­ti­sen Iin Ympä­ris­tö­pal­kin­non, joka ojen­net­tiin kui­va­nie­me­läi­sel­le Mau­ri Huh­ta­lal­le. Yhdis­tyk­sen toi­mes­ta huo­mio­no­soi­tus on vuo­sit­tain suo­je­lu­työs­sä ansioi­tu­neel­le hen­ki­löl­le luo­vu­tet­tu jo 1990-luvul­ta läh­tien. Muu­ta­mi­na vii­me vuo­si­na pal­kit­se­mi­nen on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä Iin kun­nan kans­sa, mut­ta tänä vuon­na ympä­ris­töyh­dis­tys on palan­nut oman pal­kin­non järjestelmään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus