Ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta lei­kin ja ilon kautta

Hämeenkyrön ja Iin kEKO-yhdysopettajat jakavat paljon samoja ajatuksia kestävästä kehityksestä. Kuvassa vas. oikealle Sanja Boström, Pirkko Keskitalo, Laura Virtanen, Lea Hietanen ja Anni Alatalo.Hämeenkyrön ja Iin kEKO-yhdysopettajat jakavat paljon samoja ajatuksia kestävästä kehityksestä. Kuvassa vas. oikealle Sanja Boström, Pirkko Keskitalo, Laura Virtanen, Lea Hietanen ja Anni Alatalo.

– Jeee! Nopas­ta tuli kuto­nen! oppi­las huu­dah­ti. Ryh­mä Iin Hami­nan kou­lun nel­jäs­luok­ka­lai­sia suun­ta­si etsi­mään yhdes­sä eka­luok­ka­lais­ten kans­sa teh­tä­vä­ras­tia mar­ras­kui­se­na aamu­päi­vä­nä Iin Kirk­ko­puis­tos­sa. Kysees­sä on ulko-ope­tuk­seen sovel­tu­va 36-peli, jon­ka tie­tois­ku­jen ja kepei­den haas­tei­den avul­la lap­set oppi­vat lisää kes­tä­väs­tä elämäntavasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus