Yli­ran­nan kou­lun tule­vai­suus mie­ti­tyt­tää

Ylirannan koulun oppilaiden vanhemmille järjestettiin tiedotustilaisuus koulun tilanteesta viime keskiviikkoiltana.

Käyt­tö­kiel­toon lai­te­tun Iin Yli­ran­nan kou­lun koh­ta­lo mie­ti­tyt­tää kylä­läi­siä ja Iin päät­tä­jiä. Suu­rin huo­li kou­lun oppi­lai­den van­hem­mil­la on sii­tä, mihin oppi­laat sijoi­te­taan mah­dol­li­sen remon­tin ajak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus