Ylei­sö tekee esityksen

Anna-Kaisa Järvi ja Tuula Paakkola esiintyivät taiteilijan tarinaillassa yhdessä ja yleisö sai nauttia livemusiikista.Anna-Kaisa Järvi ja Tuula Paakkola esiintyivät taiteilijan tarinaillassa yhdessä ja yleisö sai nauttia livemusiikista.

Vii­me vii­kol­la Kult­tuu­ri­ko­ti Sal­me­las­sa jär­jes­tet­tiin kol­mas tai­tei­li­jan tari­nail­ta ja tee­ma­na täl­lä ker­taa oli esiin­ty­vät tai­teet. Tai­tei­li­ja­vie­rai­na olleet ohjaa­ja, tai­tei­li­ja Anna-Kai­sa Jär­vi ja har­ras­te­li­ja­muusik­ko Tuu­la Paak­ko­la esiin­tyi­vät illan aluk­si yhdes­sä saa­den ylei­sön niin hil­jen­ty­mään kuin myös läh­te­mään mukaan lau­luun. Illan emän­tä Anna­ma­ri Sal­mi-Vil­hu­nen ker­toi aikai­sem­pien tari­nail­to­jen aihei­den käsi­tel­leen kuva­tai­det­ta ja harrastajataiteilijoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus