Yhdis­tys­ten voi­ma­va­rat eivät rii­tä kesä­ta­pah­tu­mien järjestämiseen

Kaksipäiväiset Kuivaniemen pitäjämarkkinat on järjestetty perinteisesti heinäkuun kolmantena viikonloppuna. Kuvassa markkinayleisö odottaa lauantain pääesiintyjää Matti Nykästä vuonna 2017. (Kuva: Pekka Keväjärvi)Kaksipäiväiset Kuivaniemen pitäjämarkkinat on järjestetty perinteisesti heinäkuun kolmantena viikonloppuna. Kuvassa markkinayleisö odottaa lauantain pääesiintyjää Matti Nykästä vuonna 2017. (Kuva: Pekka Keväjärvi)

Hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vien Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­den ja Kunin­gas­jät­kä – Iin Tuk­ki­lais­ki­sat ‑tapah­tu­mien tule­vai­suus on epävarma.

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti lop­pu­vuo­des­ta, että pitä­jä­mark­ki­nat, tuk­ki­lais­ki­sat sekä Iijo­ki­pyö­räi­ly siir­re­tään kun­nal­ta yhdis­tys­ten jär­jes­tet­tä­väk­si niin, että yhdis­tyk­siä avus­te­taan toi­min­nas­sa. Pää­tös liit­tyy kun­nan talou­den tasapainottamisohjelmaan.

Pitä­jä­mark­ki­noi­ta jär­jes­tä­vä Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät on ilmoit­ta­nut, ettei sil­lä ole mah­dol­li­suut­ta jär­jes­tää tapah­tu­maa, ellei kun­ta ole muka­na jär­jes­te­lyis­sä enti­seen tapaan.

Saman­suun­tai­set aja­tuk­set ovat tuk­ki­lais­ki­so­ja jär­jes­tä­väs­sä Iin Urheilijoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla