Vir­tu­aa­li­nen mai­se­ma­kä­ve­ly toi esil­le lähi­puun ja tal­koi­den arvon

Timo Kortetjärvi aikoo rakentaa kotinsa ympärille vanhantyylisen pihapiirin.Timo Kortetjärvi aikoo rakentaa kotinsa ympärille vanhantyylisen pihapiirin.

Kan­sain­vä­li­sen mai­se­ma­päi­vän vir­tu­aa­li­nen mai­se­ma­kä­ve­ly vei osal­lis­tu­jat tutus­tu­maan koh­tei­siin, jois­sa on hyö­dyn­net­ty puu­ta virkistysrakenteissa. 

Suo­men met­sä­kes­kuk­sen Puu­ta sei­näs­tä sil­taan ‑hank­keen tavoit­tee­na on akti­voi­da puun käy­tön lisää­mis­tä ker­ros­ta­lo- ja jul­ki­sis­sa raken­nus­koh­teis­sa, maa­ti­la- ja maa­seu­tu­ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä infrarakentamisessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus