“Vih­doin­kin elä­vän musii­kin konsertti”

Kuivaniemen ja Simon pelimannien esitys päättyi Mikis Teodorakisin lennokkaisiin kreikkalaissäveliin, jotka saivat yleisönkin tahtijalan liikkeeseen.Kuivaniemen ja Simon pelimannien esitys päättyi Mikis Theodorakisin lennokkaisiin kreikkalaissäveliin, jotka saivat yleisönkin tahtijalan liikkeeseen.

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui sun­nun­tai­na Iin Lau­lu­pe­li­man­nien jär­jes­tä­män Syys­soi­ton kat­so­jan suus­ta var­sin run­sas­lu­kui­sen ylei­sön täyt­täes­sä Val­ta­rin kou­lun juh­la­sa­lin. Kuu­li­joi­den mää­rä yllät­ti myös Lau­lu­pe­li­man­nien tai­teel­li­sen joh­ta­jan Unto Kukan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus