Vas­ta­vir­taan vil­je­li­jät

Juuso Jussilan JJ-Liha kasvattaa alkuperäiskarjaa Iin Meriläisenperällä. Viime keväänä tila siirtyi täysin luomuun. – Kai tässä on jonkin sortin hullu usko siihen, että täytyyhän maanviljelyllä olla tulevaisuutta, Jussila sanoo. Nyt talvella karja viihtyy pihatossa omalla tilalla tuotettua rehua syöden. Kesäksi karja siirtyy maisemanhoitotöihin rannalle ja saareen.

Kun monin pai­koin vie­lä hai­kail­laan lähel­lä tuo­te­tun luo­mu­li­han perään, niin Iis­tä sel­lais­ta on saa­nut jo jon­kin aikaa. – Kyl­lä­hän tämä on vas­ta­vir­taan uimis­ta. Tilo­ja on kovis­sa vai­keuk­sis­sa ja moni lopet­taa, mut­ta tääl­lä vas­ta aloi­tet­tiin, tote­aa Juuso Jus­si­la JJ-Lihas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus