Varaus mal­mi­net­sin­tään lähes 300 neliö­ki­lo­met­ril­le Iis­sä ja Oulus­sa

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to (Tukes) on hyväk­sy­nyt Norr­bot­ten Explo­ra­tion AB:n varausil­moi­tuk­sen, joka kos­kee 287 neliö­ki­lo­met­rin aluet­ta Hau­ki­pu­taal­la, Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Varaa­ja otak­suu alu­eel­la aiem­min teh­ty­jen tut­ki­mus­ten perus­teel­la alu­eel­la ole­van kupa­ria, sink­kiä, lyi­jyä, nik­ke­liä, hope­aa ja kul­taa. Varaa­jan suun­ni­tel­mis­sa on kerä­tä tämän vuo­den aika­na alu­een aikai­sem­pi tut­ki­musai­neis­to sekä suo­rit­taa geo­lo­gis­ta kar­toi­tus­ta. Varaa­ja aikoo lisäk­si hyö­dyn­tää jo hank­ki­mi­aan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus