Val­tuus­toa­loit­tees­sa vaa­di­taan pää­tök­sien toimeenpanemista

Pää­tök­sien toi­meen­pa­non saat­ta­mis­ta kun­nal­lis­lain mukai­sik­si vaa­di­taan Iin kun­taan jäte­tys­sä val­tuus­toa­loit­tees­sa. Kun­nan­val­tuu­tet­tu Pek­ka Kos­ke­lan (kesk.) ja kuu­den muun val­tuu­te­tun teke­mäs­sä aloit­tees­sa tode­taan, että kun­nan­val­tuus­tol­le kuu­luu kun­nan ylin poliit­ti­nen pää­tös­val­ta. Vuo­den 2020 aika­na on aloit­teen mukaan muu­ta­mien viran­hal­ti­joi­den toi­mis­sa ilmen­nyt kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­ten osal­ta har­kin­taa ja pää­tös­ten toi­meen­pa­non tar­koi­tuk­sel­lis­ta vii­vyt­tä­mis­tä. “Tämä on erit­täin vaa­ral­li­nen ja har­mil­li­nen kehi­tys. Harkitseva… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus