V‑Valmennus levit­tää lii­kun­nan iloa sivu­ky­lil­le asti

Venla Isoaho viihtyy hyvin kuntosalilla, mutta kauniina kesäpäivinä myös ulkoliikunta maistuu nuorelle yrittäjälle. Isoaho pitää myös pihajumppia kesän aikana muun muassa Ylikiimingissä ja Jäälissä.

19-vuo­tias Ven­la Isoa­ho poh­ti vie­lä yhdek­sän­nel­lä luo­kal­la kuu­mei­ses­ti, mihin läh­ti­si perus­kou­lun jäl­keen jat­ko-opis­ke­le­maan. Opin­to-ohjaa­jan toi­mis­tos­sa arvot­tiin niin lukion, sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kuin metal­lia­lan­kin välil­lä. Lopul­ta Isoa­ho kui­ten­kin pää­tyi hake­maan Rova­nie­mel­le lii­kun­ta­neu­vo­jan opin­toi­hin. – Tajusin, että kos­ka nau­tin lii­kun­nas­ta itse suu­res­ti, haluan tuo­da samaa lii­kun­nan iloa myös muil­le. Se oli hyvä pää­tös, eikä päi­vää­kään ole kaduttanut.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus