Toh­ve­li­rois­tot voit­to­put­kes­sa Iin visas­sa

Kyse­li­jä luu­li teh­neen­sä edel­lis­tä hel­pom­mat kysy­myk­set Iin Järk­kä­vi­saan, mut­ta mitä vie­lä. Kysyä on hel­pom­pi kuin vas­ta­ta. Dinglet ja Itä­maan tie­tä­jät kävi­vät tiu­kan kisan, jota tie­tä­jät joh­ti puo­li­vä­lis­sä nel­jäl­lä pin­nal­la. Dinglet veti lopun hyvin ja pää­tyi pin­nan pää­hän. Itä­maan tie­tä­jät oli ete­väm­pi vih­jeis­sä ja musii­kis­sa var­sin­kin bra­vuu­ris­saan rapis­sa. Dinglein kaven­nus irto­si Dir­ty Har­ryn ohjaa­jal­la, juma­lai­sen tuu­len…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus