Tie­toa ja viih­det­tä enti­sil­le nuorille

Huilingin katsomossa Yhdessä ja etänä -tapahtumaa seurasi kourallinen väkeä. (Kuva: Kuvankaappaus livelähetyksestä)Huilingin katsomossa Yhdessä ja etänä -tapahtumaa seurasi kourallinen väkeä. (Kuva: Kuvankaappaus livelähetyksestä)

Yhdes­sä ja etä­nä ‑tee­mal­la jär­jes­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na yli 65-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu pari­tun­ti­nen tie­toa ja viih­det­tä sisäl­tä­nyt tuo­kio. Koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­net­tyä tapah­tu­maan oli lupa ottaa 50 hen­keä sekä Hui­lin­gin kat­so­moon että Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le. Lisäk­si ohjel­maa pys­tyi seu­raa­maan netin kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus