Tavoit­tee­na har­juk­sen ja tai­me­nen paluu Vuosiojaan

Yleisön joukossa oli runsaslukuinen joukko Vuosiojan alueen asukkaita ja maanomistajia, joiden suhtautuminen vesistön kunnostukseen on pääosin positiivista, joskin joitakin epäilyjä kunnostuksen hyödyistä esitettiin.Yleisön joukossa oli runsaslukuinen joukko Vuosiojan alueen asukkaita ja maanomistajia, joiden suhtautuminen vesistön kunnostukseen on pääosin positiivista, joskin joitakin epäilyjä kunnostuksen hyödyistä esitettiin.

Väli-Olha­vas­sa Olha­va­jo­keen las­kee Vuo­sio­ja, jon­ka kala­ta­lou­del­lis­ta tilaa halu­taan paran­taa muun muas­sa kutuso­raik­ko­ja teke­mäl­lä, syvyys­vaih­te­lua lisää­mäl­lä sekä kos­kia kiveä­mäl­lä. Kun­nos­tuk­sen ylei­se­nä tavoit­tee­na on vir­ta-aluei­den alku­pe­räi­sen bio­lo­gi­sen tuot­ta­vuu­den ja moni­muo­toi­suu­den sekä luon­tai­sen kos­ki­mai­se­man ja ran­ta­bio­too­pin palauttaminen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus