Tans­sien voi pääs­tä jopa Flo­ri­dan aurin­koon

Lotta Järvenpää (oikealla) ja Josefiina Yliluoma odottavat innolla ja jännitykselläkin kisamatkaa kauas rapakon taakse sekä osallistuvat aktiivisesti harjoituksiin Northern Lightsin salissa. Maajoukkueen edustusasutkin ovat joukkueen jäsenet jo käyttöönsä saaneet.

Iiläi­nen Lot­ta Jär­ven­pää sekä mel­kein iiläi­nen, eli pal­jon aikaa Iin mum­mo­las­saan viet­tä­vä Jose­fii­na Yli­luo­ma kuu­lu­vat oulu­lai­sen NLC:n eli Nort­hern Lights Cheer­lea­ding -seu­ran junio­rei­den cheer­tans­sin edus­tus­jouk­ku­ee­seen, joka ylsi ikä­luok­kan­sa Suo­men­mes­ta­ruu­teen vii­me jou­lu­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus