Tai­to­ta­lo syn­tyi poik­ki­tai­teel­li­ses­ta unelmasta

Lea Backman (vasemmalla) ja Miia Sutinen esittelemässä Taitotalon puvustuskokoelmaa. Puvustamiseen tutustuminen kuuluu olennaisena Taitotalon näyttämötyön kursseihin.Lea Backman (vasemmalla) ja Miia Sutinen esittelemässä Taitotalon puvustuskokoelmaa. Puvustamiseen tutustuminen kuuluu olennaisena Taitotalon näyttämötyön kursseihin.

Paik­ka, jos­sa kult­tuu­rin teki­jät voi­tai­siin koo­ta luon­te­vas­ti yhteen ja jos­sa saa­tai­siin aikaan moni­puo­li­sia poik­ki­tai­teel­li­sia pro­duk­tioi­ta. Se on ollut iiläi­sen Miia Suti­sen haa­ve niin kau­an kuin hän jak­saa muis­taa. Kun hän työs­ken­te­li kan­sa­lais­opis­ton tans­sin­opet­ta­ja­na 2000-luvun alus­sa, visio kir­kas­tui entisestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus